西科种业股份 - 越南亚太农业有限公司

Liên hệ CONTACT

Tel: 04-36343141
Fax: 04-36343141
email: anhyin2002@live.com
Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ liên hệ: CT 18, khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Nội 6 ưu 8162

Create Time:2014-10-10 09:39:42   Views: 2886


Nguồn gốc: Nội hương 6A và Tây Khoa hội 5816 * Là giống lúa lai 3 dòng năng suất cao, chất lượng tốt đang được ưa chuộng. * Chiều cao cây 116.6cm; thân cây cứng, mập, chống đổ tốt. * Bông to, dài, gạo trong bóng, cơm trắng ngon, mềm, thơm, vị đậm. * Là giống thâm canh cao, tiềm năng năng suất từ 90-100 tạ/ha. * Chống chịu sâu bệnh khá. * Là giống cảm ôn, nên gieo cấy được cả hai vụ trong năm * Thời gian sinh trưởng 150 ngày