西科种业股份 - 越南亚太农业有限公司

Liên hệ CONTACT

Tel: 04-36343141
Fax: 04-36343141
email: anhyin2002@live.com
Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ liên hệ: CT 18, khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Nguồn gốc:Châu 1S×Trung thảo 35

Create Time:2014-10-10 09:40:33   Views: 3024


- Là giống cảm ôn, gieo trồng được ở cả 3 vụ trong năm. - Thời gian sinh trưởng: Tại các tỉnh phía Bắc trong vụ Xuân 113,5 ngày ;vụ Mùa ngày (nếu gieo sạ thời gian rút ngắn 1,7 ngày). Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ thời gian sinh trưởng rút ngắn đi 3-5 ngày so với khu vực ĐBSH. Tại các tỉnh Nam Trung Bộ trong vụ Đông xuân ngày, vụ Hè thu ngày. Năng suất trung bình năm 2012 đạt 479,1 kg/sào, cao hơn đối chứng 7,5% - Tiềm năng năng suất 9-10 tấn/ha. Bông to dài, nhiều hạt, hạt xếp sít, khối lượng 1.000 hạt 25-26 gam, hạt gạo trắng, cơm ngon, mềm. - Chống chịu: Giai đoạn mạ chịu lạnh trung bình; giai đoạn lúa cây cứng, chống đổ tốt, chống chịu tổng hợp với sâu bệnh, chịu thâm canh.