西科种业股份 - 越南亚太农业有限公司

Liên hệ CONTACT

Tel: 04-36343141
Fax: 04-36343141
email: anhyin2002@live.com
Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ liên hệ: CT 18, khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Kim phong 5688rr

Create Time:2014-10-10 09:37:24   Views: 3024


Thời gian sinh trưởng 124 ngày, dài hơn đối chứng 2 ngày, hạt xếp sít, thân cao 279 cm, màu lá xanh thẫm, bông dài 22,3 cm, số hàng trên bông: 16,3 hàng

Là giống ngô lai năng suất cao, năng suất bắp tươi đạt 648,3 kg/sào, cao hơn đối chứng 16,58%.

* Sinh trưởng khỏe, chống chịu sâu bệnh tốt, chịu hạn và rét rất tốt.
* Bắp to dài, lá bi kín, không hở đuôi chuột, độ đồng đều bắp rất cao, tỷ lệ bắp loại rất cao