西科种业股份 - 越南亚太农业有限公司

Liên hệ CONTACT

Tel: 04-36343141
Fax: 04-36343141
email: anhyin2002@live.com
Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ liên hệ: CT 18, khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Bang hào ngọc 1585

Create Time:2014-10-10 09:38:50   Views: 2911


Nguồn gốc: Mẹ là 86Y2, bố là HY-8

Thời gian sinh trưởng 125 ngày, dài hơn đối chứng 4 ngày, hạt xếp sít, thân cao 284 cm, màu lá xanh thẫm, bông dài 21,5 cm, số hàng trên bông: 16 hàng

 Dạng hạt bán đá, màu vàng da cam đẹp. Tiềm năng năng suất cao, từ 556,9kg/sào. cao hơn đối chứng 8.45%.
 Chịu hạn, chịu chua phèn tốt, chống đổ khá, ít bị sâu bệnh hại