西科种业股份 - 越南亚太农业有限公司

Liên hệ CONTACT

Tel: 04-36343141
Fax: 04-36343141
email: anhyin2002@live.com
Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ liên hệ: CT 18, khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Nội 6 ưu 8165

Create Time:2014-10-10 09:41:16   Views: 2375


* Nguồn gốc: nội hương 6Ax Phục hồi Tây Khoa 5816

- Là giống cảm ôn, gieo trồng được ở cả 3 vụ trong năm.

- Thời gian sinh trưởng: Tại các tỉnh phía Bắc trong vụ Xuân 150,3  ngày, dài hơn đối chứng 2,6 ngày ;vụ Mùa  

* Chiều cao cây 116,6 cm, góc lá đòng hẹp, lá bản lá rộng, màu xanh đậm. Bông to dài, hạt nhỏ dài sít.

* Gạo ngon, cơm trắng, xốp đậm, tỷ lệ gạo xát cao

* Chống chịu sâu bệnh khá, kháng bệnh đạo ôn, nhiễm nhẹ khô vằn, bạc lá, chịu lạnh khá, chống đổ tốt, chịu hạn, chua phèn và chịu thâm canh.

* Năng suất trung bình năm 2012 đạt 536.60kg/sào, cao hơn đối chứng 2,68%