西科种业股份 - 越南亚太农业有限公司

Liên hệ CONTACT

Tel: 04-36343141
Fax: 04-36343141
email: anhyin2002@live.com
Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ liên hệ: CT 18, khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Báo Nông nghiệp phỏng vấn Ông Chu Tiểu Đông, Chủ tịch HĐQT công ty

Create Time:2014-10-10 09:32:19   Views: 3516


Ngày 01 tháng 2, Viện nghiên cứu lúa lai Thiên Long của Công ty Tây Khoa đã chon tạo ra giống lúa lai Thiên Long ưu 872, đã được Sở Nông nghiệp tỉnh Trùng Khánh công nhận và công bố trên đài truyền hình Trung ương. Chủ tịch HĐQT công ty, Ông Chu Tiểu Đông vui mừng nói: Văn kiện số một trong năm nay đề cao phát  triển khoa học kỹ thuật nông nghiệp, cho các doanh nghiệp giống cây trồng một cơ hội hiếm có để phát triển nghiên cứu chọn tạo.
Theo Ông Chu, Công ty ở thời kỳ đầu phát triển đã đầu tư thành lập viện nghiên cứu lúa lai Thiên Long, trong lĩnh vực chọn tạo giống mới đã mạnh dạn đầu tư, tìm tòi phát triển , đồng thời đã hợp tác với Đại học khoa học kỹ thuật Tây Nam trong lĩnh vực nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng mới , đây là cơ sở và là chiến lược phát triển của Công ty.
Năm 2011, Công ty đã ký kết hiệp ước hợp tác chiến lược với Viện nghiên cứu lúa lai Trung Quốc, Viện khoa học nông nghiệp Tứ Xuyên, Viện khoa học nông nghiệp Trùng Khánh nhằm mở rộng hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực .