西科种业股份 - 越南亚太农业有限公司

Liên hệ CONTACT

Tel: 04-36343141
Fax: 04-36343141
email: anhyin2002@live.com
Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ liên hệ: CT 18, khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Trạm giống tỉnh tiến hành kiểm tra thị trường hạt giống tại 16 thành phố

Create Time:2014-10-10 09:59:42   Views: 2709


Đây là năm thứ   được bình chọn trong Top  Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam và Danh sách  Công ty niêm yết tốt nhất  – danh sách chỉ dành cho những doanh nghiệp trên sàn chứng khoán có mức tăng trưởng ấn tượng và đem lại nhiều lợi nhuận nhất cho nhà đầu tư.