西科种业股份 - 越南亚太农业有限公司

Liên hệ CONTACT

Tel: 04-36343141
Fax: 04-36343141
email: anhyin2002@live.com
Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ liên hệ: CT 18, khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Liên hệ

Create Time:2014-10-10 10:02:11   Views: 4215


Website:http://www.scxike.com

Điện thoại:0816-2680999   Fax:0816-6355515  

Địa chỉ: Đoạn Tây đường Bát Giác Miên Dương Tứ Xuyên, hòm thư 621000 

Giám đốc vùng

Tổng giám đốc kinh doanh: Li Tianyin, ĐT:13778099903  

Giám đốc thị trường nước ngoài: Huang Anyin, ĐT: 13808082521

Giám đốc thị trườngTứ Xuyên, Thiểm Tây, Nội Giang: Zhang Zhongliang, ĐT: 15883777008

Giám đốc thị trường Vân Nam: He Huayou, ĐT: 15883791620

Giám đốc thị trường Hồ Bắc, Trùng Khánh: Zhu Jiang, ĐT: 13547137109

Giám đốc thị trường Quý Châu, Hồ Châu: Feng Mao,ĐT: 13778067372

Giám đốc thị trường Giang Tây: Wan Chengwang,ĐT: 13970821681

Giám đốc thị trường Hồ Nam: Ceng Xiangrui,ĐT: 15979336767

Giám đốc thị trường Quảng Tây, Phúc Kiến: Wu Jiang, ĐT: 15079030309